5
6
7

Muôn màu Faros


  • Cặp lá yêu thương: Vì sẻ chia là hạnh phúc!

    Với mục tiêu phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, khơi dậy giá trị đạo đức, giá trị nhân văn trong mỗi CBNV, Công ty tham gia chương trình “Cặp lá yêu thương” do VTV24 phát động dành cho tất cả CBNV đang làm việc tại Công ty.